Statkraft

Martinuzzi har i samarbeid med Norconsult utviklet et sammenleggbart brokonsept for å inspisere raste vanntunneler.

Løsning

Løsningen er 5m lange modul baserte spesialdesignede fagverkskonstruksjoner, med en ombygd kayak for transport av måleinstrumenter. Broelementene skjøtes fortløpende til det raste området av tunnelen er passert. Det var viktig å lage konstruksjonen så lett som mulig, men samtidig stiv nok til at ikke konstruksjonen får nevneverdig nedbøyning. Martinuzzi har utviklet løsninger i samarbeid med Theo lindholm i Norkonsult. Norkunsult har levert kravspesifikasjon, Utførelse er gjort av Martinuzzi AS

/
/
/
/